Jordforbedring

Vi arbejder med jordforbedring på vore græsmarker, målet er at opbygge et større Humuslag, vores Albrechtanalyser viser et humusindhold på 2,35%, vores mål er at forøge indholdet til 5%, dermed forbedrer vi jordens evne til optagelse af næringsstoffer og  evne til at holde på fugtigheden og som en ekstra gevinst at kunne optage mere CO2. For at opnå dette arbejder vi intens med komposten af vores husdyrgødning som tilsættes: alger vi henter på stranden, vores hønsemøg der er tilsat mælkesyrebakterier, koral algekalk og de biodynamiske kompostpræparater. Vi udspreder Biosa Herb ( mælkesyrebakterier tilsat urter) og de biodynamiske præparater, laver aktiv trækul af grene fra vores levende hegn som brændes - knuses og  tilsættes Biosa Herb og koralalgekalk, derefter udspredes på markerne.

Vi praktiserer holistisk afgræsning, med 2 dage pr græsstykke, græsset hviler i ca 21 dage inden dyrene kommer tilbage, forskerne mener at denne metode ligeledes opbygger humus i jorden.

Forberedelse til produktion af Biochar (aktiv kul)


Biochar er trækul fremstillet ved pyrolysebrænding, som er en forbrænding med begrænset tilførsel af ilt. Det kan laves af alle former for organisk materiale, kviste, nedfaldne blade, kokasser, hønsemøg og savværksrester. Når man ser trækullene under mikroskop, viser der sig en porøs struktur , som giver fine vilkår for jordens mikroorganismer. Og iblandingen af biochar gør jorden langt bedre til at holde på fugt og næringsstoffer.

Læs hele artiklen
Læs artikel: Biochar CO2  absorberende

Læs artikel:  Jordens frugtbarhed Økologisk landsforening

Link til Århus Uni : Sådan virker biokul


Brugen af BIOSA HERB


Vi bruger Biosa Herb ( microorganismer) på vores marker.Som udspredes med en ombygget marksprøjte.

Læs hvordan vi gør

   

Jorden har problemer med fordøjelsen

   

Artikel om microorganismer og møget

    Labøllegaard       v/ Margith Bjerre og Villy Rasmussen

   Labøllevej 21  5471 Søndersø tlf.  40356055  eller  24240084

kohårtørrer

fravænning

immunforsvar

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

vejrko

glade høns

højlandskvæg

hellevad høns