Labøllegaard - Økologisk - Biodynamisk jordbrug

Kompost

Vi arbejder med jordforbedring på vore græsmarker, målet er at opbygge et større Humuslag, vores Albrechtanalyser viser et humusindhold på 2,35%, vores mål er at forøge indholdet til 5%, dermed forbedrer vi jordens evne til optagelse af næringsstoffer og  evne til at holde på fugtigheden og som en ekstra gevinst at kunne optage mere CO2.

For at opnå dette arbejder vi intens med komposten af vores husdyrgødning som tilsættes: alger vi henter på stranden, vores hønsemøg der er tilsat mælkesyrebakterier, koral algekalk og de biodynamiske kompostpræparater. Vi laver Biochar som ligeledes tilsættes komposten.  Det nedfaldstræ vi ikke laver Biochar af fliser vi, tilsætter mælkesyrebakterier og lægger det lagvis i komposten. Alt dette liger i ca. 9 måneder og spredes derefter direkte ud på græsmarkerne i marts måned .


Hvad er  Biochar (aktiv kul)


Biochar er trækul fremstillet ved pyrolysebrænding, som er en forbrænding med begrænset tilførsel af ilt. Det kan laves af alle former for organisk materiale, kviste, nedfaldne blade, kokasser, hønsemøg og savværksrester. Når man ser trækullene under mikroskop, viser der sig en porøs struktur , som giver fine vilkår for jordens mikroorganismer. Og iblandingen af biochar gør jorden langt bedre til at holde på fugt og næringsstoffer.


Læs hele artiklenLæs artikel: Biochar CO2  absorberendeLink til Århus Uni : Sådan virker biokul

Færdigbrændt aktiv kul til jordforbedring på Labøllegaard
Pyrolysebrændning - aktivt kul - Labøllegaard
Klargøring til pyrolysebrændning - aktiv kul - Labøllegaard

    Labøllegaard       v/ Margith Bjerre og Villy Rasmussen

   Labøllevej 21  5471 Søndersø tlf.  40356055  eller  24240084